rodzinne od 33 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetBiuro SWRN czynne:
pon - pt, 8.00 - 18.00
Tel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 33 ZŁ
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 67 rok życia

ochrona trwa do ukończenia 67 roku życiu (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia
w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA
GENERALI
WARTA

Składka miesięczna:33 zł38 zł44 zł47 zł50 zł
56 zł

Zobacz szczegóły (OWU, ulotka, przewodnik)


ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO1.Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
88 00075 000120 000130 000180 000
175 000
b)NW komunikacyjnym
88 00075 000120 000130 000120 000
175 000
c)NW przy pracy
88 00050 00060 000130 000120 000
85 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
66 00050 00060 00095 00060 000
85 000
e)zawału serca / udaru mózgu
44 00035 00030 00050 00040 000
45 000
f)choroby / naturalny
22 00025 00030 00035 00040 000
40 000
2.Osierocenie dziecka
3 0004 0004 0005 0004 000-
3.Trwały uszczerbek w wyniku:

a)NW - za 100%30 00032 00035 00035 00037 000
55 000

NW - za 1%300320350350370
550
b)zawału serca / udaru mózgu - za 100%-18 00035 00035 00037 000
55 000

zawału serca / udaru mózgu - za 1%-180350350370
550
4.Poważne zachorowanie
12 000
5.Pobyt w szpitalu - świadczenie za dzień:


a)w wyniku NW komunikacyjnego60 za dzień60 za dzień250 za dzień80 za dzień105 za dzień
300 za dzień
b)
w wyniku NW60 za dzień60 za dzień200 za dzień80 za dzień105 za dzień
250 za dzień
c)w wyniku choroby
30 za dzień
36 za dzień42 za dzień40 za dzień49 za dzień
120 za dzień
d)na OIOM
150 jednorazowo
60 za dzień 500 jednorazowo 250 jednorazowo 70 za dzień
250 jednorazowo
6.Operacje chirurgiczne - suma ubezp.
--2 000-2 000
6 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA

Zgon w wyniku:

a)NW
-16 000---
-
bchoroby / śmierci naturalnej-8 000---
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA  (w ubezp. WARTA również rodziców partnera)

Zgon rodziców / teściów w wyniku:

a)NW1 0001 3002 6001 3002 800
-
b)choroby / śmierci naturalnej
1 0001 3001 300 1 3001 400
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA

Dotyczące dziecka:

a)zgon dziecka w wyniku NW
6 0003 0006 0006 0006 000
-
b)zgon dziecka
3 0003 0003 0003 0003 000
-
c)urodzenie dziecka
500600-700600
-
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
1 000600-1 400600
-
e)urodzenie martwego dziecka
4 0001 400-4 0001 400
-
f)poważne zachorowanie dziecka
--5 000
-5 000
-

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIEPakiet assistance medyczny
tak--taktaktak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA
GENERALI
WARTA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
67 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / bo*
67 r.ż. / 67 r.ż.
67 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / bo*
67 r.ż. / 67 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
nie
tak
nie
nie
tak
tak

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
nie
tak
nie
nie
tak
tak

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:

Składka miesięczna:33 zł38 zł44 zł47 zł50 zł
56
*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 33 zł
GENERALI
składka 38 zł
WARTA
składka 44 zł
WARTA
składka 47 zł
GENERALI
składka 50 zł
WARTA
składka 56 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu dziecka
 • ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie dziecka    w szpitalu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zgon dziecka


10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się martwego dziecka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej

Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści